Nybygg i Salem menighet

Veien mot nybygg

Prosjektstatus
Mye skjedde i mars og april i år. Vi fikk rammetillatelse, kjøpte tomtearealet vi trenger i Repslagerveita, og fikk dato for arkeologiske prøvegravinger! I begynnelsen av juni ble prøvegravingene gjennomført, med det resultatet at de ønsket å grave litt nøyere. Dette ble utført 6.-17. september, og etter det ble tomta frigitt for bygging.

20. oktober ble det i ekstraordinært årsmøte i menigheten stemt JA til bygging, og det var tydelig at dette var noe menigheten ønsket å satse på. 

1. november signerte vi kontrakt med Trebetong Entreprenør, og de setter i gang med riving i begynnelsen av desember. Vi håper å åpne dørene til nytt bygg i desember 2022! Velkommen tilbake da!


Innsamlingsmål
Vi har nådd de målene vi satte oss for egenkapitalinnsamling fra menigheten, og vi har også gjort et stort løft i fastgivertjenesten i løpet av september og oktober. Budsjettet som ble fremlagt på årsmøtet 20. oktober tar utgangspunkt i en viss vekst i givertjenestene i årene som kommer, og det håper vi å få til gjennom at vi kan vokse og være et godt åndelig hjem for alle som kommer til Salem.

Hvorfor bygge nytt?

Åpne menigheten for byen
Salem menighet er en kirke full av liv - nesten hele døgnet, hver dag gjennom hele året. Men utenfra er det lite som viser aktiviteten bak den lukkede fasaden. Vi ønsker å åpne oss mer for byen slik at vi kan nå lengre ut, og byen lettere kan komme inn.
Misjonssenter
Siden oppstarten i 1865 har Salem hatt et varmt hjerte for sine omgivelser. Vi drømmer om å nå enda lengre ut med Guds godhet gjennom barmhjertighet og misjon. Det nye bygget skal være et misjonssenter for Normisjon i Midt-Norge, resten av landet og verden forøvrig.
Gå Ut Senteret
Vår egen bibel- og misjonsskole holder til i leide lokaler ved Berg prestegård. Ved å flytte Gå Ut Senteret til sentrum kan skolen utvides med flere linjer, studentene får et tettere forhold til menigheten, og nybygget fylles med enda mer aktivitet på dagtid.
Behov for oppussing
Dagens menighetslokale er fra 1930-tallet og har etterslep på vedlikehold i påvente av arbeid med nybygg. 
Hundrevis av studenter
Hver lørdag kveld er Salem praktisk talt stappfull av studenter og unge voksne. Vi ønsker å kunne ta imot flere.
Gode rom for barn
Flere av gruppene på søndagsskolen har for små og dårlige rom. Og i Salem myldrer det av barn! 
Vekst blant familier
De siste årene har antallet familier i menigheten økt jevnt og trutt. Vi vil at Salem skal bli et hjem for enda flere.
Plass for den gode samtalen
Dagens lokaler har begrensede arealer for mingling og møter mellom mennesker. Vi trenger plass for gode samtaler.
Utleiemuligheter
Nytt bygg vil kunne gi mulighet for utleie av moderne lokaler til konserter, konferanser og undervisning.

Hvordan kan jeg bidra?

Gi engangsbeløp

Vi har fortsatt et mål om å samle inn til egenkapital. Gavene settes til side på egen nybyggkonto.


Fast givertjeneste

For å kunne drifte et nytt og moderne menighetsbygg må menighetens månedlige givertjeneste økes. Dette håper vi både eksisterende og nye menighetsfolk vil være med på!