Nybygg i Salem menighet

Veien mot nybygg

Prosjektstatus
Mye skjedde i mars og april i år. Vi fikk rammetillatelse, kjøpte tomtearealet vi trenger i Repslagerveita, og fikk dato for arkeologiske prøvegravinger! I begynnelsen av juni ble prøvegravingene gjennomført, med det resultatet at de ønsker å grave litt nøyere. Dette håper vi kan skje over sommeren. Vi har også mottatt tilbud fra ulike totalentreprenører på prosjektet, og håper å få valgt dette i løpet av sommeren. Nå jobbes det i både brukergruppa og prosjektstyret, som består av ulike mennesker fra menigheten og de fremtidige leietakerne, for å få bygget så godt tilpasset våre behov som mulig.

Neste steg:
1. Velge totalentreprenør ut fra tilbudene vi har mottatt.
2. Få gjort arkeologiske utgravninger på tomta, etter noen  funn de ønsket å undersøke nærmere.
3. Jobbe med entreprenør om detaljprosjekteringen.
Innsamlingsmål
Vi har nådd de målene vi satte oss for egenkapitalinnsamling fra menigheten. Nå håper vi du gjerne vi bidra til prosjektet i form av forbønn, og kanskje bli fastgiver til Salem? 

Hvorfor bygge nytt?

Åpne menigheten for byen
Salem menighet er en kirke full av liv - nesten hele døgnet, hver dag gjennom hele året. Men utenfra er det lite som viser aktiviteten bak den lukkede fasaden. Vi ønsker å åpne oss mer for byen slik at vi kan nå lengre ut, og byen lettere kan komme inn.
Misjonssenter
Siden oppstarten i 1865 har Salem hatt et varmt hjerte for sine omgivelser. Vi drømmer om å nå enda lengre ut med Guds godhet gjennom barmhjertighet og misjon. Det nye bygget skal være et misjonssenter for Normisjon i Midt-Norge, resten av landet og verden forøvrig.
Gå Ut Senteret
Vår egen bibel- og misjonsskole holder til i leide lokaler ved Berg prestegård. Ved å flytte Gå Ut Senteret til sentrum kan skolen utvides med flere linjer, studentene får et tettere forhold til menigheten, og nybygget fylles med enda mer aktivitet på dagtid.
Behov for oppussing
Dagens menighetslokale er fra 1930-tallet og har etterslep på vedlikehold i påvente av arbeid med nybygg. 
Hundrevis av studenter
Hver lørdag kveld er Salem praktisk talt stappfull av studenter og unge voksne. Vi ønsker å kunne ta imot flere.
Gode rom for barn
Flere av gruppene på søndagsskolen har for små og dårlige rom. Og i Salem myldrer det av barn! 
Vekst blant familier
De siste årene har antallet familier i menigheten økt jevnt og trutt. Vi vil at Salem skal bli et hjem for enda flere.
Plass for den gode samtalen
Dagens lokaler har begrensede arealer for mingling og møter mellom mennesker. Vi trenger plass for gode samtaler.
Utleiemuligheter
Nytt bygg vil kunne gi mulighet for utleie av moderne lokaler til konserter, konferanser og undervisning.

Hvordan kan jeg bidra?

Gi engangsbeløp

Vi har fortsatt et mål om å samle inn til egenkapital. Gavene settes til side på egen nybyggkonto.


Fast givertjeneste

For å kunne drifte et nytt og moderne menighetsbygg må menighetens månedlige givertjeneste økes. Dette håper vi både eksisterende og nye menighetsfolk vil være med på!